Group mazanza.pdf - eBooks

Group mazanza.pdf


Group “MAGIE MANIAQUE MAZANZA.” 

Kou #1)) ZORAMI ELASTOT ZAITUX ( mot sa yo nou ka bay nou ka pran tou. Ou ka monte gad avec yo nan lakou kay ou, chanm ou. Ou ka lage yo nan bouda yon moun kap nwi ou. Ou ka fe yo servi gad pou tou, wap cherche yon zo mort ecri yo sou zo a epi bal dife apresa grate zo sa kotew t ecri yo a epiw bwel ak kleren janw vle. Men fok ou prepare zo sa wi paskew konnen ou ka pran vye maladi nan zo mort ki pa netwaye. Mot sa yo gen anpil bgy yo ka fe tj 

Kou #2)) Lew jwenn yon tet mort devan kay ou, premier saw fe ou cheche pipi yon fanm ou melanjel ak poud cham. Epiw cheche 3 ti sitron inosan( youn nan pla main gauch ou, youn anba zesel droite ou epi lot la ou koupel ou pasel anba nen ou. Lew fe sa c resporasyon an ou koupe jus pou sa kap degaje a pa antre sou ou nan tt sans. Epiw brase poud cham nan ak pipi a epiw vide sou tt arebo tet la sou tt tet mort sa. Apresw ramasel ou fe saw vle avel depiw t bzwn yon tet. Men siw vle tou ou ka touye moun kite vin metel la. Lew fin vide poud la sou ak pipi a wap cherche piman bouk, gazolin, pwav epi bal dufe malfekte kite vin metel la tou kk epi le wap bal dufe rale ponyay pike nan dufe kote wap bay moun sa yo tt kalite madichon men si c twalet yo mete ou tou ou ka fe menm bgy sa ak sel diferans lew fini ou ramase twalet sa ou lagel nan riviè kap koule. Bon moun sa kk pi rapid net 

Kou #3 : Pou fè yon aveugle wè: ARAN HAFRA RANARAN FRAH Wap pase labou sou visaj mounn nan pui prononse mo sa yo . Épi Grinn Nan Boudât ! ou ka Monte gad avek mot sa yo bon pou voleur ou pou diab selman? Mwen bezwen fe experience lage mot sa yo nan bouda on moun kap bat ko li . 

Kou 4)) Lamp konsa bon pou fe moun gaye pran lari pete kouri 2 towo kontre Poud voltije bayè Respekte kapitenn Chodyè bouyi 7 piman bouk 3 kalte pwav diferan Nan yon tet mò oswa tet chen mouri Lwil machin ki sevi deja mech koton peyi mele ak kaka chen ki nan lari 

Kou #5: retire move nanm,zonbi ak mauvaises fluides siw vle fe dyol pwentu fransè sou moun Wap bezwen KK toro bef pranl tou mouye épi metel sech Yon kote...lel fin sèche wap pilel poufe poud .kounyea wap mélange li ak kanf.grenn alkali.afetida.ansan brut.

wap bezwen Yon tichez pou fe moun nan chita ak dra blan ou nwa pou kouvril épi wap limen Yon dife mete anba chez oswa deyo chez la pou mete mélange yo nan yon recho nef Épi wap prépare Yon doz poul bwè Apres 3 jou wap fe Yon beny pou li ak zoranj su kalbas kleren 9gout Florida,dlo,sel Kadav gâté anikôn.nan Yon diven oswa siwo myel ak kleren Apre sa wap ekri non li nan Yon parchemin boule mete ladanl poul bwel. Point barre 

Kou #6) Pou fè yon moun kap anmède poze 1 boutey rhum vid 1kola siwo kann 1kola siwo myèl 1bwat fil rouj 1mouchwa nwa 1fey papye timbre 1chandel nwa Yon ti kleren Ekri nom moun nan 7 fwa prezantel devan baron, bay baron kleren, dife prezante fey la 4 fasad, apre chire 7 nom yo mete nan boutey la sou demand ou, vide yon ti siwo kann sou demand ou, vide siwo myèl sou demand ou, ou ka pete 7 je ekwiy mete nan boutey la sou demand ou, apre bouche boutey la, vlopel ak mouchwa nwa a, filonnen al fil rouj epi fouye yon trou devan baron oubyen nenpot kote nan simetye a mete boutey la, vide res siwo myel ak siwo kann lan sou li, bouche trou a epi foulel ak pye goch ou... 7, 2:23 PM - +509 36 12 3065: Fel achte yon ze peyi sou nom moun nan, epi ekri nom moun nan 9 fwa sou yon fey papye, desann nan baron foure yo ti trou, mete fey papye a sou demand li, mete ze a sou papye a sou demande li, vide siro kann sou yo sou demand li, kouvri trou a ak tè epi fè yon ti buche. Ak bwa pin ak sel ak piman bouk sou li limen l ak demand li api vire ale san gade deyè 7/24/17, 2:24 PM - +509 36 12 3065: Toujou si yon moun ap anmerdew, ou vle l poze pou bliyew, fel manje limit kod li 7/24/17, 2:25 PM - +509 40 30 4797: MWEN PA GEN MEGA BITE MPAP KA TANDE VOX LA Kou #6 ) Boutey ak pomad Pou moun ki pran nan poud epi poud la rabi sou li.pou trete anndanl pouw dekrase poud la poul soti net: yon boutey duven vino tinto, yon ti poud roroli, yon ti poud tabac, yon ti boutey florida.wap melanje yo ansanm wap monte boutey la sou 2eme nan etoile la, wap bay moun lan bwel 2 fwa

pa jou nan maten a jeun, epi wap pran yon ti lwil de rose, 3 bouda sitwon, yon ti lwil maskreti wap melanje yo ansanm wap sakrel, epi wap bay moun lan poul pasel kote poud la manje yo le plus souvent pied ak main chak maten lel fin benyen chak swa lel pral domi.o komansman moun lan ap paret tou blanch pa enkyetel se poud lan kap soti .epi lap fel manje anpil tou.men kontinye juskaske poud lan soti net. Wap purje sitron an nan lwil yo. 

Kou # Pagnamé+pagmanoy+pagmaro se sam konnen siw vle ou ka pwononse nom 9 maitre yo. Moabon, jakin, boaz, anigam, azarya, ioram, ishing, akal, obed. E ou ka rele genie maitrise lan ARAMIRA 

Kou # Siw vle lew ap soti nan potay la ou di 3 genie segondaire yo abel, ebel tubalcaïn Kou # Invocation de Sekhmet Ecoute moi je t’en conjure Ô Puissante ! Dame de Rekht, Dame de Pekhet, Dame de Set, Dame de Rehesaui, Dame de Tchar et de Sehert ! Mère dans l'Horizon du Ciel, Dans le Bateau des Millions d'Années, Tu es la Grande Protectrice ! Tu es Celle qui surpasse Qetu ! Préserve-nous de la funeste chambre des âmes de Hes-hra ! Délivre-nous du séjour des Démons ! O Toi qui Est Sekhmet, Donneuse de vie aux Dieux, Sekhmet, Dame de Flamme, Sekhmet, à la Puissante Magie, Sekhmet, Éternel Est Ton Nom ! O, Ecoute-moi maintenant ! Sekhmet, A la tête de Lionne, Sekhmet, Dont la Couleur est Rouge, Sekhmet, Fille de Râ, Sekhmet, Épouse de Ptah, Sekhmet, Puissant est Ton Nom ! O, Ecoute-moi maintenant! Sekhmet, Déesse de la Peste, Sekhmet, Déesse Guerrière, Sekhmet, Reine des Terres Gastes, Sekhmet, Épouvantable est Ton Nom ! O, Viens à moi! Sekhmet, Destructrice de Rébellions,

Sekhmet, Brûlant Oeil de Râ, Sekhmet, Protectrice, Ordonnatrice, Sekhmet, Saint est Ton Nom ! O, Révèle toi à Moi! Sekhmet, Mère des Dieux, Sekhmet, Maîtresse des Couronnes, Sekhmet, qu’on appelle Seulement Une, Sekhmet, Bien-aimé est Ton Nom ! Posséde-moi maintenant, O Toi la Puissante! Sekhmet, Plus grande qu'Isis, Sekhmet, Plus grande que Hathor, Sekhmet, Plus grande que Bastet, Sekhmet, Plus grande que Mâat, Sekhmet, Mystérieux est Ton Nom ! Je suis perdu dans Ton Mystère ! Sekhmet, la Première entre toutes, Sekhmet, Eclaire-moi au-delà de l'Obscurité, Sekhmet, Souveraine de Ton Père, Sekhmet, Caché est Ton Nom! Capture ma mort ! Dame d'Amt, Dame de Manu, Dame de Sa, Dame de Tep-nef, Dame de Ciel ! Tu es Ammi-seshet, Destructrice, Protectrice ! Tu es la Terreur Devant Laquelle Tremblent les Démons ! Tu es Désir ! Tu es Vie ! Celle Qui Brûle Eternellement ! Tekaharesa-Pusaremkakaremet, Sefi-per-em-Hes-Hra-Hapu-Tchef-f, Maîtresse des Enchantements, Source et Verbe de Pouvoir Interdit Est Ton Nom ! Je suis celui dont la bouche est scellée ! Ne nous Consume pas Avec Ton Feu, Donne-nous la Lumière ! O Dame, Plus puissante que les Dieux, Que monte vers toi Notre Adoration ! Tous les êtres Te saluent ! O Dame, Plus puissante que les Dieux !


Préservée au-delà de Mort, Ce Nom Secret, O Toi qu’on nomme Sekhmet. Au Trône de Silence, On ne doit pas parler de ce qui nous encercle ! Je me perds en Toi Kou #: Boutèy des Maîtres Wap bezwen engredyan sa yo : Lanni Zo devan Kadav gate 3 zòm fò 4 nèg 4 kalite pwav Jenjanm (amè e dous) Kanèl Anetwale Safran (yon tikal) Siv (yon tikal) 1galon kleren Florida, bienèt, alkòl 95 (yon tigout nan chak) 3 bout ne kann anana rache an 4 moso NB : wap pile nan pwav yo epi wap mete san pile tou. Si ou jwenn lòt kalite kann ou mèt mete. Wwp pile nan kanèl ak anetwale a e wap mete san pile tou. Mete yon bon kou nan pwav yo Mete 3 moso lay si ou vle Wap fè li nan galon kristal. Lè ou fin fè melanj lan : Wap mete li sou do lakay ou pandan 3 jou pou li pran 3 solèy 3 seren san retire'l ( maten aprèmidi pou solèy, aswè pou seren) Aprè 3 jou sa a wap pole'l bay baron ba'l dènye chaj la pandan 3 jou tou. Lè ou fin pale ak Baron, ou mete'l nan sachè nwa , ou fouye trou ou mete'l pou 3 jou a. Jou kap fè 4 la ou detere li ak mo maître plis kleren'w nan men'w, vide kleren sou trou an avan ou detere li (ago, agisi, agola), nan trou a ou pran yon priz tè ou mete ladan'l an triyang, epi vide kleren nan trou epi bouche'l, epi pote li nan pye baron chofe'l ak yon ti kleren e dife aprè bay Barou bwè avan ou bwè.


Pa janm mete bouch profàn nan boutèy sa a, vide nan gode ba li. Ak boutèy sa a wap dezanvoute moun, wap benyen moun ki gen nanm etc... pa amize bwè ladan'l tout tan tou Lè wa'l nan granbwa pale paròl ou ak baron di'l ou vle pou'l chaje boutèy sa ak tout pouvwa li. Pou lè ou bay yon moun ki plen vye bagay anndan'l pou'l vomi yo, pou lè'w benyen moun ki pran nan poud, kout lè ak lòt malpròpte pou yo sòti Epi boutèy sa a tou la pou netwaye'w anba mikròb maladi tout kalite 

Kou #: Rituel de Prière Quotidienne On se met face à l’Orient pour réciter l’Evangile selon St-Jean. Il faut lire les versets 1 jusqu’à 13 d’abord. Maintenant faites le signe de la Croix Kabbalistique des Eléments : Front : «ATHO» Pubis : «VE MALKUTH» Épaule droite : «VE GUEBURAH» Épaule gauche : «VE GUEDULAH» Joignez, à présent, les mains sur votre poitrine, les cinq doigts tendus et réunis et dites : « LÉ OLAM. AMEN » Projection.- Dieu de notre cœur, Dieu de notre compréhension Toi qui dit : «Demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira… » (faites votre demande) Frappez par la Batterie de votre grade et dire Jean 14v12 à 14 puis «Moi, N… votre serviteur, je vous prie dans le Nom précieux de votre Fils unique AYEZOU CHRISNA» A présent terminez la lecture de l’Evangile de St-Jean (Jean 1v14 à 18) Tournez vers l’Occident pour faire la Prière à la Terre : « Terre tu es ma chair, soit aussi ma protectrice au cours de cette journée, je t’en supplie Seigneur Adonaï Ha Aretz, que ta toute puissance m’assiste, qu’elle purifie mon cœur et mon âme et me garde de tout malheur ! amen. Récitez enfin ces Prières : Notre Père Je vous salue Tournez vers l’Orient, récitez la prière du jour. Terminez : Par le signe, par la Batterie du grade, par l’Acclamation Mystérieuse, par l’Acclamation Patriotique.


Kou # : Formule pour éloigner les bêtes féroces : MATEY+MATEY+MOTEY+MITEY+fè 3 pa fran met jenou goch ou atè en faisant le signe du bon pasteur epi di que la terre soit purifiée pour l'inconnu, Faisant le signe du pasteur nan direksyon kotew pral antre ki gen bagay yo Avanw antre ou fe swa nan premye kafou zonn nan oswa nan direksyon pot prensipal la Kou #: Si yon moun ap nwi boudaw: jerel sa biwww vinèg,sel,piman,poiv...achte yon anana retire kè-a mete tout engredian sa yo ladan-l e di mete achte yon papye tenbre drese yon prosè vebal sou non moun nan nwiw la metel anba avanw met anana nan tou a. Fel konsa di que les portes civilisations des morts de toutes les circonstances m'entendent afin que.......entel me laisse trankil epi pale kozew vle a epi di ( vassis atatlos vesul et cremis verbo san herbonos 3fois). E anterel devan baron oswa anterel nan yon kafou 3. NB : ouveti yo dwe fet avan menm jan yo te aprann ou li kay fanm ki gen pitit ki pa gen mari a......(vèv la) Epi danbang 

Kou # : Pou frère ki ap viv a letranje yo. Lè yon moun ap pati li bezwen pou bagay yo mache. Li ap pran 3 prise terre nan peyi kote l soti a li mete nan yon papye ou yon lot bagay ki ka pote l Iè l rive nan lot peyi etranje a li ap pran 3 prise terre ladan li tou. Li ap mete yon gode epi li ap bouyi yon cho li ap lage sou li epi l bwe l 7/25/17, 9:32 AM - +1 (646) 206-1013: Sa se pouki sa recette pou frere yo ka pi bien konpwann 

Kou X: Si yon moun ap nwi ou ou kap pran chapo a ou mete l devan lakay ou epi ou ekri nom moun nan nan yon ti papye epi ou mete l anba chapo a ou traverse tankou ou konnen m konnen konnen an 

Kou X :Si ou gen yon lougarou ki ap vinn rele bo Kay la paske ou gen yon bb ki ladan li Ou kap pran 4 vitro vert. pike yo egiy nan chak. Epi ou mete youn nan chak kwen chanm kote timoun nan domi an .Ou ap depoza 1er sou premye app a 2eme sou 2eme app a denye a. Epi ou ap femen kare a ak mot a an antye. Chak ou depoze yon citron ak lettre la ou lage yon ti kleren sou epi ou ba l dife Ak komand ou 

KOUX Yon moun ki ap nwi ou ou kap ale nan yon legliz ki lwen kay moun nan epi ou bay chante yon messe requiem pou li. Men lè ou Bay chante messe la si ou rele michot ou ap di moun kap pran recommandation an ou se ou rele jose pou .sa vle ou pap bay nom pa ou la.

KOU : Youn nan bagay ou kap fè pou sale tête ou byen fanmi ou pou yo wè ou sale tout kote yo ale dèyè.ou ap achte gros sel epi ou limen yon gros recho dife ou mete chodyè ou sou li ou griye sel la byen griye epi a midi boul ou mete dlo ou benyen tête ou moun ou ap fe sa pou li an KOU Kanf,lwil akasya,sel gwo tet,pèsi,fey amwaz,fey kapab,3 zòm fò,lwil sent Bon pou beny yon jedi ou madi nan pleine lune Pou dezanvoutman Poud kanel Lwil amitye Lwil derose Ansan wa maj Bon pou rale chans lakay ou Boulel nan kay la Avanw dwe ouvri tout pot pou lè antre epi apre boulel 

KOU . Ou kapab fè beny sa tou ki bon pou retire tout move bagay. Li inivesel. Ou pran yon galon kleren ak 21 fey tabac. Yon ti chabon nan yon recho. Ou ap pran yon chodye yo konn fè manje a 11 hres pm ou vide kleren an epi ou ap mete 21 fey tabac yo ladan li. A 11 hres 45 pm ou limen recho chabon men fok li pa trop cho. Ou ap frote fey tabac yo byen frote ou ap purge yo le ou finn frote yo nan kleren an epi ou ap mete ma nan yon soccupe 

KOU Si nan Zonne Bò Lakay ou gin on Malfektè, NB_ se Maçon non Move Malfekte-a ! Depi Ki Ta Soti pou'l Anmerde Nou Depi Ki Ta Passé an Kote, Nou pran on ti priz Tè Nan Plas pied'l Alé Nan on Pied Mapou Avec on Manchette, Fè on Cout manchette sou Kote Pied Mapou-a Fè Ko'm si Wap dekale'l, Épi mete priz Te-a à Parole ou, Épi Tout Autant mapou-a Ap Grandit, se tout Autant Pied li Ap Grossi, Minm si Malfektè saa Fè tout Payis gin existe, yo pap Ka Fè Anyen Pou li, ou Minm Seulement Ki Pou ede'l NB_ Contre-Coup a se Fè on the a bal bwe a 3 feuilles Épi fèl lave Pied-a ! 

KOU Siw bezwen lage yon lame mò Sou yon moun men Mo: OIMAZA OKAZA OSATRAZA 

KOU X: Yon ti tabac an pou ak florida nan yon cuillère tou bon anpil Li pou diocre epi pou plizyè lot bagay anko

KOU X: siw gen yon timoun ki djoke ou melanje tabak an poud AK lalwa Nan yon tibokal lwil masketi fiksyon epi lapaix Li bon kont fyev tou. Men pa.kite litonbe Nan bouch timoun nan Kou X: Pour faire tomber un méchant : FAIRE les 3pas maçonnique en arrière, se mettre à l'ordre pointé l'index et le majeur en sa direction et dîtes : Agolpha alphanos Tombez tombez . Pour le relevé dites à son oreille : Alditum alphatraz . 7/25/17, 6:42 PM - +1 (718) 825-6649: Mes Frères, Malfektè saa pa Pale Creol bien ok, map Mande Pou Nou bal support ! 

KOU X Leu Nap Soti Lakay Nou Kampe devant Poète sorti-a en Équerre Pointe le majeur Et L'imdex ou Nan direction Clef-a Épi Dit : Milantere + Pilantere + Disantere Pa gin Anyen Ki Ka fèw pa Antre Lakay ou, Seul si ou gin Lot Route Wap Fè ! 

KOU X: Frè ki papaw ki pou eklate a : PRAN YON LIT LÈT BÈF,7 MOSO LALWA DEKALE YO PRAN NANNAN , 7 PONYEN PÈSI CHODE YO,3 PYE PWAWO RETIRE RASIN RETIRE YO PRAN MEZI SAK JONN NAN METE TOUT ANSANM BOUYI NAN YON CHODYÈ AK PO LALWA A,KITEL BYEN BOUYI PASE L NAN YON PASWA. TRASE YON PENTAGRAM ATÈ AK YON PONYA NAN POT PRENSIPAL KAY LA. FEL KANPE LADAN EPI BAL BWÈ 7 GÒJE..... LEW FINI BAL 3 KOU NAN DO MENM JAN YO LOUVRI TANP LAN POU OU A FEL VWAYAJE 3 FWA TANKOUW TAP TRASE YON KARE EPI FEL BNYN AK RES ENGREDYAN YON 

KOU X: Ou gen volè ki atake ou yo pran tout sa k sou ou huummmm. Ou byen pou nenpot lot rezon yon moun ki fe ou yon mechanste. Ou kap pran yon bonbon sirop epi ou fann li an 2. Ou pran yon moso papye blan ou ekri nom ou bien si ou pa konnen l nom ou nom yo ou kap ekri X Y ou A a Z epi ou mete l nan mitan bonbon sirop a ou fouye yon trou ou met l ladan li ou jete 3 gout kleren bò trou a epi ou chante yon libera . ou fe demande ou. Hummm tet chaje.


KOU X : Pour empêcher aux mauvais esprits d'entrer dans une Maison: Un Samedi prenez 7 piments boucs 4 têtes d'hareng sel Alcali , roroli , racine os devant Bruler le tout au milieu de la chambre et faites traverser la fumée par le habitants de la Maison!!!!!!! 7/25/17, 9:55 PM - +509 41 14 6628: Neg Ap fe maji deye ou. Yo Ap fe konplo sou ou. Fanmi ou Ap plede travay nan abitasyon ou sou nom ou ou santi sa. Men ou pa finn kwe ou vle sa fini. Ou ap achte 7 citron vèt. Ou Ap koupe yo Ou Ap pran 7 bouda yo Ou ap retire anndan citron yo Ap mete ti mèche coton nan chak. Mete 6 an cercle youn nan mitan. Mwn la.wi mwn mande yon kou laa nou poko banmwn li non. Nan sa ki nan wonn nan ou mete nan 2 lwil maskriti nan 2 lwil d'olive nan 2 lwil trankil epi nan mitan an ou ap mete a la fwa lwil maskriti Aki lwil d'olive ak lwil trankil melanje. Ou Ap fe konm si se te yon liminasyon ou tap fè. Ou ap di kelkeswa moun ki al travay sou nom nan abitasyon an se pou li tounen dèyè l. Kelkeswa moun ki Ap fè yon bagay dèyè ou se pou l tounen kont li se pou tout vinn klè devan ou ect. ..Ou ap fè sa yon mardi ou jeudi ou samedi 

KOU X: : Kou frape.. You etoil nwa nom moun nan 7 fwa sou you ti papye sik, fè you trou anba etoil la roule papye sik la ak nom moun nan foure li nan trou a amba etoil la epi fouré you gren sel nan trou a epi bouchel lumin li fè demand ou bat bateri mèt la mot a epi lel fin boule voyel nan mitan 4 kafou 

KOU: Pour punir un persécuteur Avec une bouteille noire Remplie de lait 3 citron que l'on coupe en 21 morceaux. À midi précis, allez dans une latrines avec du bois pin allumé. Récitez les ps 108-109 A la fin jetez tête en bas la bouteille de lait et les bois pins en disant (X) . Voici ce que je vous ai réservé... 

KOU : Pour empêcher aux mauvais esprits d'entrer dans une Maison: Un Samedi prenez 7 piments boucs 4 têtes d'hareng sel Alcali , roroli , racine os devant


Bruler le tout au milieu de la chambre et faites traverser la fumée par le habitants de la Maison!!!!!!! 

KOU X: Fr ki pral Mande visa usa Depoze CV On met sous son pied gauche: 7 feuilles de 3 paroles 1 parquet de thym vert Roroli Feuilles honte. En Achetant les feuilles Prononcer Braka+brakata+trakatak Plus un grain de sel sous la langue ! 

KOU X: LIBERA ME Libera me Domine de morte æterna, in die illa tremenda, in die illa. Quando coeli movendi sunt, quando coeli movendi sunt et terra. Dum veneris judicare saeculum per ignem. Tremens, tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit at que ventura ira. Dies illa, dies iræ, calamitatis et miseriæ. Dies illa, dies magna et amara, amara valde. Requiem æternam donna eis, Domine, et lux perpetua luceat eis, luceat eis. Libera me, Domine, de morte æterna, in die illa tremenda, in die illa. Quando coeli movendi sunt, quando coeli movendi sunt et terra. Dum veneris judicare saeculum per ignem. Libera me Domine, de morte æterna. libera me, Domine. 

KOU X : Yon recho dife byen limen

1/2 mamit sel san machande Afetida,pile 3 grenn alkali,3 kalte pwav,3 kalte piman sanble dife a ak bwa sekey,pran 5 grenn sekey kou trase yon pentagram met recho a ladan nan senbolis 5timesye yo Epi keyi yon kalbas sou pye Kenbe kalbas la nan men dwat ou ponyaw nan men goch ou Bouch ou san lave epi lage som sa nan degom moun kap anmedew la Psaume 109 1Au maître de chant. Psaume de David. Dieu de ma louange, ne garde pas le silence!2Car la bouche du méchant, la bouche du perfide s'ouvre contre moi. Ils parlent contre moi avec une langue de mensonge,3ils m'assiègent de paroles haineuses, et ils me font la guerre sans motif.4En retour de mon affection, ils me combattent, et moi, je ne fais que prier.5Ils me rendent le mal pour le bien, et la haine pour l'amour.6Mets-le au pouvoir d'un méchant, et que l'accusateur se tienne à sa droite!7Quand on le jugera, qu'il sorte coupable, et que sa prière soit réputée péché!8Que ses jours soient abrégés, et qu'un autre prenne sa charge!9Que ses enfants deviennent orphelins, que son épouse soit veuve!10Que ses enfants soient vagabonds et mendiants, cherchant leur pain loin de leurs maisons en ruines!11Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent ce qu'il a gagné par son travail!12Qu'il n'ait personne qui lui garde son affection, que nul n'ait pitié de ses orphelins!13Que ses descendants soient voués à la ruine, et que leur nom soit effacé à la seconde génération!14Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant Yahweh, et que la faute de leur mère ne soit point effacée!15Qu'elles soient toujours devant Yahweh, et qu'il retranche de la terre leur mémoire!16Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, et l'homme au coeur brisé pour le faire mourir.17Il aimait la malédiction: elle tombe sur lui; il dédaignait la bénédiction: elle s'éloigne de lui.18Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un vêtement; comme l'eau elle entre au-dedans de lui, et comme l'huile elle pénètre dans ses os.19Qu'elle soit pour lui le vêtement qui l'enveloppe, la ceinture qui ne cesse de l'entourer!20Tel soit, de la part de Yahweh le salaire de mes adversaires, et de ceux qui parlent méchamment contre moi.21Et toi, Seigneur Yahweh, prends ma défense à cause de ton nom; dans ta grande bonté, délivre-moi.22Car je suis malheureux et indigent, et mon coeur est blessé au-dedans de moi.23Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis emporté comme la sauterelle.24A force de jeûne mes genoux chancellent, et mon corps est épuisé de maigreur.25Je suis pour eux un objet d'opprobre; ils me regardent et branlent de la tête.26Secours-moi, Yahweh, mon Dieu! Sauve-moi dans ta bonté!27Qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Yahweh, qui l'a fait!28Eux, ils maudissent; mais toi, tu béniras; ils se lèvent, mais ils seront confondus, et ton serviteur sera dans la joie.29Mes adversaires seront revêtus d'ignominie, ils seront enveloppés de leur honte comme d'un manteau.30Mes lèvres loueront hautement Yahweh; je le célébrerai au milieu de la multitude;31car il se tient à la droite du pauvre, pour le sauver de ceux qui le condamnent. Nb : ou ka fel ak yon pen sech,sou bouch yon latrin,pase sann sou tout kow,ak yon rad sak sou ou chire 

KOU X : LE NOMS DES 3 MAUVAIS COMPAGNONS 1 GROUPE LES TUEURS -RONVIL -GRAVELOT -ABIRAMAH LES ASSASSINS 2E GROUPE -JUBELAS -JUBELUS -JUBELUM LES COMPAGNONS SAUVAGES 3E GROUPE -ANANIAS -AZANIAS -MISKAEL LES COMPAGNONS DE VOYAGES 4E GROUPE -GASPAR -MELCHIOR -BALTHAZAR 

KOU X: POU BON RENDEMENT EN COMPAGNON Chauffé you ti l'huile d'olive nan main w bat+mot+ rele compagnon yo + demande ensuite massé tout Anba boul grenn ou ak centu ' w épi bay baton jouk li jou.Men kou sa pa pou frère Alti on paske ni Alti ni Nesta se koyo yo pa gen madanm 

KOU X: Yon citron anba zèsèl gauche ou, youn nan main gauche ou ( Sa fè 2 citron) Appuyer sou mur an epi di avec la foi: Je veux traverser la maison de Noé comme jesus l'avaient traversée en Galilée + en Gallille + en Gallille. Epi dit trois fois:

+Aglota+Aglota+ Aglota. Kou sa se pou Empereur champwel ki renmen disparet yo. Pase nan mur tonbe lot kote 

KOU X: Pou fanm asint Wap achte yon ti lwil de rose ak yon ti lwil acacia wap rale vant lan avel chak swa pandan wap soufle mo app a sou li ak tout demand ou(wap komande tout move espri yo pou yo demaske yo la) epi wap visualize timoun lan kap forme avek perfection.avek yeux ou pandan nan etat de transe lan wap charje forme lan metel nan vant madanm lan.pandan operation sa wap brule encens oliban.juskaskel rive nan lè poul akouche 

KOU X: Pouw gen endurans . pandan ke wap fe sex lan wap vibre pha+ra+on.lew santiw pral ejakule ou retire peni a e ou rekomanse.yon le kap rive ou pap bezwen dil anko.paskew pap ka ejakule fasil 

KOU X: Mon si ou près lanmè ou pral jwenn pêchè pwason ou Ap yon ti kob ak yon bokal epi ou di l pou fè ou jwenn yon pwason men Fok li vivan ke lap remet ou ak dlo nan bokal la. Ou ekri nom malfektè a nan yon ti papye epi ou foure l nan bouche pwason an ou mande jan pwason sa prale a se konsa pou misye evade pou l fou pou yo pa konn kote l'al mouri epi ap tounen mete pwason Nan lanmè a pou li ale Ak papye a nan bouche li Asire ou ke ou byen mete l 

Kou X: Coup d'oeil sur les bougies *Mazanza magie maniaques* La bougie BLANCHE : accroît les pouvoirs psychiques, de clairvoyance et de divination - Développe les forces spirituelles - Protection et purification. Ange : GABRIELSaint(s) : BENOÎT - BASILE - PANTALEÏMON Jour Vibratoire : LUNDI La bougie ARGENT : elle accélère l'obtention des demandes dans le domaine spirituel - Neutralise les influences néfastes et dynamise l'intuition. Ange : GABRIEL Jour Vibratoire : LUNDI Signe zodiacal : GÉMEAUX Planète : MERCURE la bougie OR : elle multiplie et renforce les demandes - Apporte richesse et abondance - Permet le contact avec le monde de l'Invisible. Ange : MICKAËL

Jour Vibratoire : DIMANCHE Signe zodiacal : LION Planète : SOLEIL La bougie BLEU CIEL : pour la dévotion - Pour obtenir des dons et la connaissance des initiés - Elle est un soutien dans toutes sortes d'actions. Ange : SÉHALTIEL Jour Vibratoire : MERCREDI Planète : JUPITER La bougie BLEU PROFOND : Pour bien engager des affaires administratives, gagner des procès, saisir la chance au vol - Succès dans les entreprises. Ange : RAPHAËL Jour Vibratoire : VENDREDI La bougie BLEU ROI : S'utilise dans les rites ou fidélité, sincérité, loyauté, paix, espoir et confiance sont de mise. Ange : MICKAËL Saint(e)s : ANNE - GENEVIÈVE Jour Vibratoire : DIMANCHE Signe zodiacal : SAGITTAIRE Planète : JUPITER La bougie GRISE : Neutralise les influences négatives - Permet l'harmonie dans tous les rapports en apportant sagesse et maturité. Jour Vibratoire : LUNDI Signe zodiacal : GÉMEAUX Planète : MERCURE La bougie JAUNE : Pousse la guérison - Accroît la confiance en soi, le charme et la notoriété - Attire la chance, la joie et le bonheur. Ange : MÉBAËLSaint(e)s : GEORGES - JEAN-BAPTISTE - JUDE - NICOLAS


Jour Vibratoire : SAMEDI Signe zodiacal : TAUREAU - BALANCE Planète : VÉNUS La bougie MARRON : Permet la protection des objets, des biens et des animaux domestiques - Développe la concentration et la télépathie. Saint(e)s : ANTOINE - STÉPHANE Jour Vibratoire : LUNDI Signe zodiacal : VIERGEPlanète : MERCURE La bougie NOIRE : Chasse la malchance et les malheurs - Bannit les esprits malins - Exorcise le mauvais œil en chassant le mal. Ange : MICKAËL Jour Vibratoire : MARDISigne zodiacal : CAPRICORNE Planète : SATURNE La bougie ROUGE : Naissance, créativité, santé, courage, ardeur, triomphe et amour sont les maîtres mots - Accroît le pouvoir de sa volonté. Ange : MÉHAËLSaint(s) : BARBARA - CONSTANTIN - HÉLÈNE - MARTIN - PIERRE Jour Vibratoire : VENDREDI Signe zodiacal : BÉLIER - SCORPION Planète : MARS La bougie ORANGE : Stimule l'énergie, la force mais aussi une vie charnelle et passionnée - Autres domaines : la chance et les amitiés. Ange : ARIEL Jour Vibratoire : MARDI Signe zodiacal : VERSEAU Planète : SATURNE La bougie ROSE : Amour, mariage, tendresse, affection, liens stables, aspect romantique de l'amour. Le sentimental prime avant tout.


Saint(s) : RITA - SOPHIE - SPYRIDON Jour Vibratoire : VENDREDI Signe zodiacal : VERSEAU Planète : SATURNE La bougie IVOIRE : Contre la faiblesse morale ou physique et la frigidité. Contre les dangers de l'adultère et pour échapper à la ruine. Jour Vibratoire : SAMEDI Signe zodiacal : TAUREAUPlanète : VÉNUS La bougie VERTE : Pour l'argent et la sécurité financière - Succès pour débuter une entreprise - Symbole de jeunesse, de fertilité et d'abondance. Saint(e) : CATHERINE Jour Vibratoire : MERCREDISigne zodiacal : CANCERPlanète : LUNE La bougie VERT CLAIR : Contrôle et abolit toutes sortes de jalousies - Annule les effets de l'envie, de l'avarice et de la rancune - Attire la sympathie. Ange : JÉHUDIEL Jour Vibratoire : MERCREDI La bougie VIOLETTE : Sagesse, bonté, méditation, mysticisme, voyance, ténacité, persévérance caractérisent les bougies violettes. Ange : BARACHIEL Saint(e)s : JOSEPH - PAULJour Vibratoire : JEUDISigne zodiacal : POISSONS Planète : JUPITER KOU X: Kou frape.. You etoil nwa nom moun nan 7 fwa sou you ti papye sik, fè you trou anba etoil la roule papye sik la ak nom moun nan foure li nan trou a amba etoil la epi fouré you gren sel nan trou a epi bouchel lumin li fè demand ou bat bateri mèt la mot a epi lel fin boule voyel nan mitan 4 kafou KOU X: *pour disparaître les esprits visibles* faites 3 pas en arrière croisez les pieds et dites: EPTO + EFECMA + BONOS.


KOU X: * Pour n'importe quelle chose dans un verre* dites avant de boire: DEUS + DEOTA + DEOTO. *" fr.Guy Joseph. "* 

KOU X : Pour guérir un malade* cueillir une branche d'acacia, faites un bain avec du rhum barbancourt . Réciter la prière du Maître sur le bain avec une baleine blanche. Batterie du Maître et puis le move mot du Maître MOHABON. 

KOU X: Boutèy des Maîtres Wap bezwen engredyan sa yo : Lanni Zo devan Kadav gate 3 zòm fò 4 nèg 4 kalite pwav Jenjanm (amè e dous) Kanèl Anetwale Safran (yon tikal) Siv (yon tikal) 1galon kleren Florida, bienèt, alkòl 95 (yon tigout nan chak) 3 bout ne kann anana rache an 4 moso NB : wap pile nan pwav yo epi wap mete san pile tou. Si ou jwenn lòt kalite kann ou mèt mete. Wwp pile nan kanèl ak anetwale a e wap mete san pile tou. Mete yon bon kou nan pwav yo Mete 3 moso lay si ou vle Wap fè li nan galon kristal. Lè ou fin fè melanj lan : Wap mete li sou do lakay ou pandan 3 jou pou li pran 3 solèy 3 seren san retire'l ( maten aprèmidi pou solèy, aswè pou seren) Aprè 3 jou sa a wap pole'l bay baron ba'l dènye chaj la pandan 3 jou tou. Lè ou fin pale ak Baron, ou mete'l nan sachè nwa , ou fouye trou ou mete'l pou 3 jou a. Jou kap fè 4 la ou detere li ak mo maître plis kleren'w nan men'w, vide kleren sou trou an avan ou detere li (ago, agisi, agola), nan trou a ou pran yon priz tè ou mete ladan'l an triyang, epi vide kleren nan trou epi bouche'l, epi pote li nan pye baron chofe'l ak yon ti kleren e dife aprè bay Barou bwè avan ou bwè. Pa janm mete bouch profàn nan boutèy sa a, vide nan gode ba li. Ak boutèy sa a wap dezanvoute moun, wap benyen moun ki gen nanm etc... pa amize bwè ladan'l tout tan tou


Lè wa'l nan granbwa pale paròl ou ak baron di'l ou vle pou'l chaje boutèy sa ak tout pouvwa li. Pou lè ou bay yon moun ki plen vye bagay anndan'l pou'l vomi yo, pou lè'w benyen moun ki pran nan poud, kout lè ak lòt malpròpte pou yo sòti Epi boutèy sa a tou la pou netwaye'w anba mikròb maladi tout kalite 

KOU X: Pou faire tonber quelqun repousser le pied gauche de votre pantalon et dit vandum pastum faite toute ce qui conte moi tonbe par terre 

KOU X: Fr kap mande kou tombe a.. wap kase pye patalon gosh ou epi avek index ou pointu sou moun nan wap di AGOLPHA+ALPHANES+ALPHACIA se pou intel tombe.. Et Fok ou ou fixe index ou sou moun nan lap pi eficas 

KOU X: Tout travay gen you moun ki fè vie nou difisil.. Nap ht you glas vè sou nom moun sa ekri nom moun nan 7 fwa sou you parchemin metel chita nan vè a plen li avek dlo lumin you etoil noir mete nan chita nan vè ak parchemin anba li. Kampe nan mitan port kay la ak face ou andan kay la epi di 109 sou vè a epi mot ak bat maitre la epi voyé vè a jete deye dow pou li a krazé epi ramase tout grizon yo ak res etoil la jete nan you cimitier Kou X: pou lougawou* Se pa nou tout ki gen mo pike a men sa a se yon gwo koze tou. SATA+ MATA+DRIDA 

KOU X:pour arrêter des balles ou tout projectile* répéter: FAM+FAR+FA. KOU X: Si WAP domi depiw reveye ou ta we and an Kay LA klere se ta flache yo vin flachew ,Leve ouvri rout pot fenet Pou le a degaje ,siw gen rimoun ki tap domi chire rad sou yo bay rad LA dife epi pase kleren oswa wonn sou yo anyen pap ka rive yo. 

KOU X: Si tout nou gen yon moun malgete espedyw zonbi vin bay bwe yn bagay nan domi , achte yn poul tiyel pwan selman zizi a metel bouyi San netwaye bay bwe kom te ,sim pajanm twalet lap rive twalet OK frem yo 

KOU X:pour tirer une personne qui ne prend pas des balles* ALPHA+OMEGA+PUISSANCE + AMEN. Fr. Guy Joseph 

KOU X: pour passer inaperçu* ARMATRE+VERBUS+ MACHINIS. KOU X: Avant de faire une demande* +AGNAMOZO+LAGUIMOZO+LAGUINA. AMEN.


KOU X: Pu bone yn kay* 1) u kpab mete yn moso bois st jean nan chak extremité pot antre a. 2) u k pran yn etwal, u trase pentagram nan ak non divin an ki se *Tetra.....ton*. 2 extremite etwal lan ap gad deyo. Tet lan ap bay anndan, apre u resite ps 18. Le u fini w'al nan mitan kay la epi u resite ps 130 nan 4 fasad. U met depoze balenn nan kite li konsume. 3) u ka pran yn zoranj boukannen, u antre yn moso bwa pen nan mitan'l. Epi u metel su tet kay u. U aspèje'l ak sel pandan wp fe demand u. 4) wp pran yn kuvet, wp met alcali, kanèl an poud, suk, lay. Kraze lay lan ladan. Pu awoze anndan kay lan avel, u k brule lay tou ak kanèl pandan wp awoze anndan kay lan. 5) u k ansanse kay la tou ak fey konkonb zonbi, bwa kadav gate + alkali, u k met 3 ponyen sel ladan tou. 

KOU X: Grave Nan Bague Ou : Gabriache + Tetragrammaton Épi Dit le Psaume 91 : 14 Puis qu'il m'aime je le délivrerais je le protégerais Puisqu'il Connaît mon Nom ! NB_ tres Imp. Si ou Chita nan Machin ou ou bien ou en danger Retiré bague la Nan Dwet ou, Soule Mot Sacré-a mete bague la Amba deyew i-e, Chita Sou li. Nimpot moune Ki vinn Nan Machin Nan yo pap wew ! 

KOU X: Pou Bloke yn arme a feu, gade bouch zam nan epi di Pax+Sax+Sarax qu'il soit sans effet! 

KOU X: Conjuration des Quatre Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem. Cherub, imperet tibi dominus per Adam Jotchavah ! Aquila errans, imperet tibi dominus per alas tauri. Serpens, imperet tibi dominus Tetragrammaton per angelum et leonem ! Michaël, Gabriel, Raphaël, Anaël ! Fluat Udor per spiritum Elohim !

Maneat terra per Adam Jotchavah ! Fiat firmamentum per Iod He Vau He Sabaoth ! Fiat judicium per ignem in virtute Michaël ! Ange aux yeux morts, obéis ou écoule-toi avec cette eau sainte. Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je t'aiguillonne avec cette épée. Aigle enchaîné, obéis à ce signe, ou retire-toi devant ce souffle. Serpent mouvant, rampe à mes pieds, ou sois tourmenté par le feu sacré et évaporetoi avec les parfums que j'y brûle. Que l'eau retourne à l'eau, que le feu brûle, que l'air circule, que la terre tombe sur la terre par la vertu du Pentagramme qui est l'étoile du matin et au nom du Tetragrammaton qui est inscrit au centre de la croix de lumière. Amen Amen Amen


File Size: 860kb

File Format: PDF

{getProduct} $button={Download File} $price={Free} $free={yes} $icon={download}

About the Author

7 Years Of Experience In Blogging, Marketing, Content Writing, Professional Web Designer, Graphic Designer, Logo Designing & much more as well as Content Creator from Ouanaminthe, Haiti...

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.